Werkwijze ruilen / extra dagen

Home » Voor ouders » skid Ouderportaal » Werkwijze ruilen / extra dagen

Uw aanvraag voor extra opvang en/of ruilen kan tot 2 dagen (48 uur) voor aanvang van de extra opvang via het ouderportaal gedaan worden. Daarna vragen wij u contact met uw locatie op te nemen, om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Ruilen
Het ruilen van dagen blijft een service. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw verzoek gehoor te geven maar geven hiervoor geen garanties. U heeft onbeperkt de mogelijkheid om via het ouderportaal ruildagen aan te vragen. Dit geldt voor zowel het KDV als de BSO.
Een aanvraag voor ruilen is niet automatisch akkoord en wordt eerst intern beoordeeld. Als er op de stamgroep van uw kind geen plek is voor de ruildag, kan er bekeken worden of uw kind naar een andere groep kan. Dit doen wij door u een tegenvoorstel te doen. U heeft vervolgens 24 uur de tijd om op dit tegenvoorstel te reageren.

U klikt in het scherm voor de optie ‘een ruildag’. U geeft vervolgens een afwezige dag(deel) door en vraagt gelijk een ander dag(deel) aan. Een afwezige dag uit het verleden kan niet meer geruild worden. Ook feestdagen kunnen niet geruild worden. Ruilen tussen verschillende opvangsoorten is niet mogelijk. Bijvoorbeeld het ruilen van een uurtje voorschoolse opvang naar een middag buitenschoolse opvang. Of kinderdagopvang naar buitenschoolse opvang. Of een schooldag naar een vakantiedag en vice versa.

Extra opvang
Heeft u geen puntentegoed meer staan, zijn er geen ruilmogelijkheden of heeft u opvang nodig wat niet binnen uw contract valt?  Dan kunt u extra opvanguren aanvragen.

Een aanvraag voor extra opvang is niet automatisch akkoord en wordt eerst intern beoordeeld. Als er op de stamgroep van uw kind geen plek is voor de extra opvang, kan er bekeken worden of uw kind naar een andere groep kan. Dit doen wij door u een tegenvoorstel te doen. U heeft vervolgens 24 uur de tijd om op dit tegenvoorstel te reageren.
Als uw aanvraag voor extra opvang is goed gekeurd, dan ziet u deze kosten terug op uw eerst volgende factuur na de afgenomen dag.

Let wel: de ruilaanvragen en aanvragen voor extra opvang die u via het ouderportaal doet, hebben geen structureel karakter.
Bij structurele wijzigingen in uw contract, neemt u contact op met onze afdeling plaatsingen.


Algemeen
Mocht u bij de invoer van de ruildag of een extra dag een foutje hebben gemaakt, dan heeft u 15 minuten de tijd om de aanvraag te annuleren. Dan wordt de aanvraag teruggedraaid.