Werkwijze margedagen

Home » Voor ouders » skid Ouderportaal » Werkwijze margedagen

Werkwijze margedagen

Wanneer uw school een margedag heeft betekent dit dat de school gesloten is en wij deze dag uw kind(eren) de gehele dag kunnen opvangen. Alle  margedagen die wij van uw school door krijgen,  zetten voor u in het ouderportaal. Op die manier kunt u ongeveer vanaf twee weken voorafgaand aan een margedag via het ouderportaal opvang aanvragen.

Hoe regelt u opvang op een margedag?

  • Opvang op een margedag dient altijd te worden aangevraagd in het portaal. Ook als u een contract inclusief margedagen en vakantie opvang heeft staat uw kind niet standaard aangemeld voor opvang op een margedag!  Aanmelden voor opvang op een margedag kan tot 48 uur voorafgaand aan de margedag via ons ouderportaal. In het portaal kunt u bij een margedag aangeven of u tijdens de schooltijden gebruik van onze aanvullende opvang wenst te maken.

Hoe betaal ik de opvang op een margedag?

  • Indien u een contract heeft voor vakantie opvang en margedagen kunt u de opvang op een margedag betalen via uw tegoed.Voor zelf afgemelde vakantiedagen krijgt u punten die u kunt gebruiken om extra opvang op margedagen of extra  vakantie opvang in te kopen. 
  • Indien u geen contract heeft voor vakantie opvang en margedagen
    Heeft u geen contract voor vakantie opvang en margedagen maar heeft u deze dag wel extra opvang nodig? Ook  dan kunt u dit via het portaal   Deze uren kunnen niet uit een tegoed worden betaald maar zullen in  rekening worden gebracht.

Afmelden voor een margedag ja of nee ?
Wanneer u geen extra opvang op een margedag nodig heeft, maar wel de regulier opvang vanaf 15.00 uur, hoeft u niets te doen. Heeft u op een margedag helemaal geen opvang nodig dan kunt u de reguliere uren vanaf 15.00 uur afmelden via ons ouderportaal. U krijgt deze uren dan op uw punten tegoed bijgeboekt en kunt deze later gebruiken voor het inkopen van extra naschoolse opvang.