Werkwijze flexibele opvang

Home » Voor ouders » skid Ouderportaal » Werkwijze flexibele opvang

In het ouderportaal van skidkinderopvang kunt u per maand doorgeven wanneer uw kind(eren) gebruik maken van flexibele opvang.

 

Opvangkalender

Om uw opvang uren door te geven gebruikt u in het portaal de Opvangkalender, deze  vindt u onder “Mijn gegevens” In de opvangkalender ziet u een overzicht van de maand, met daarin aangegeven op welke dagen uw kind(eren) verwacht wordt (worden). Zie voor meer informatie de handleiding voor het gebruik van de opvangkalender

 

Flexibel maand rooster doorgeven

Om uw flexibele opvang uren door te geven kiest u voor dag aanvragen.
Vervolgens zet u bij Meerdere dagen? een vinkje. Op die manier kunt u een periode ingeven waarvoor u de flexibele opvang wenst aan te vragen. Bijv. van 1 januari tot en met 31 januari. Daarna geeft het systeem per kind per opvang dag de mogelijkheden die u kunt aanvragen weer. 

 • Voor een Flexibele KDV kind ziet u per dag één regel, met tijden in een blok “vanaf en tot” Deze tijden kunt u zelf aan vinken en in vullen indien u die dag opvang nodig heeft.
  Per aanvraag kdv dient u minimaal 3 uur opvang aaneengesloten aan te vragen.

Voor een Flexibele BSO kind zijn er meerdere opties te zien in het ouderportaal.

 • Flexibele opvang blok : Met tijden in een blok vanaf en tot, door u zelf aan te vinken en in te vullen. Hier geeft u de naschoolse opvang aan voor uw kind tijdens schoolweken.
  Per aanvraag NSO dient u minimaal 2 uur opvang aaneengesloten aan te vragen.
   
 • Voorschools opvang blok : Door u aan te vinken bij gebruik van voorschoolse opvang. Er zijn twee opties: een blok van    7.00 – 8.30 uur en een blok van  7.30 – 8.30 uur mogelijk. U kunt het blok aanvinken dat voor   u van toepassing is.  Per aanvraag VSO dient u minimaal 1 uur opvang aaneengesloten aan te vragen. 
 • Vakantie opvang blok : Waarmee u tijdens vakantie en/of margedagen van de school een hele dag opvang voor uw kind(eren) kunt aanvragen. Dit blok zal in de nabije toekomst alleen verschijnen tijdens vakantie weken en/ of margedagen.  
 • TSO blok : Indien voor u van toepassing vindt u hier een TSO blok, door u aan te vinken bij gebruik van tussenschoolse opvang.

Op deze manier kunt u een hele maand invullen

Let op: het systeem geeft pas aan het eind van een ingevoerde maand bij de verwerking een foutmelding als u ergens het minimum aantal uren niet heeft ingegeven. Om foute invoer te vinden, dient u vervolgens  om hoog naar desbetreffende datum te scrollen. Het is daarom handig om gelijk de minimale afname goed in te voeren!

 

Betalen met flex tegoeden

Aan het einde van de aanvraag, wordt u gevraagd op welke manier u de flexibele opvang wilt betalen. skidkinderopvang werkt hierbij met tegoeden. U krijgt de keuze om de opvang in rekening te laten brengen, dan wel te betalen met uw flex-tegoed.

LET OP: Het flextegoed is een jaartegoed en vervalt uiterlijk 31 december van het lopende jaar. De opvang uren voor het gehele jaar zijn door ons op uw tegoed geboekt of naar rato indien uw contract niet per 1 januari begint. Dit flextegoed wordt nu maandelijks door u afgeboekt.

Op basis van uw contract hebben wij berekend welk tegoed u  heeft. Indien gedurende het jaar uw tegoed niet meer toereikend is zult u alleen de optie “aanvraag in rekening brengen op de factuur” nog kunnen kiezen.

Het is niet mogelijk gecombineerd te betalen: wanneer het flextegoed niet toereikend is om de opvang mee te betalen, dan wordt de gehele opvang dag of dagdeel in rekening gebracht.
U kunt contact op nemen met het Bedrijfsbureau om uw flexibele contract aan te laten  passen.

Let op:  TSO valt niet onder de wet kinderopvang; hier kunt u geen kinderopvangtoeslag voor aanvragen. De optie van betalen met een tegoed wordt hier dan ook niet geboden. TSO aanvragen  worden altijd in rekening gebracht op de factuur.

Verwerking

Aan het eind van de aanvraag kunt u een aantal voorkeuren opgeven voor de verwerking van uw aanvraag. Zo wordt u gevraagd om aan te geven wanneer de aanvraag moet vervallen.
Voor het door geven van de maandelijkse flexibele opvang is het heel BELANGRIJK dat u hier altijd de optie: GEEN VERVAL DATUM INGESTELD kiest!
Flexibele uren die u voor de 15e van de maand doorgeeft worden altijd gegarandeerd goed gekeurd. U ontvangt hiervan per email een bevestiging. Bij opmerkingen kunt u uw opmerkingen of uw afwijkende vso begintijd opgeven.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet verwerkt kan worden wegens een onjuiste invoer. Helaas geeft het systeem dit pas aan het einde van het invoeren (bij de verwerking) aan.
Om een onjuiste invoer te vinden, scrolt u omhoog waar u kunt lezen waarom uw aanvraag niet kan worden verwerkt.
Wanneer u alle foutmeldingen heeft hersteld kan de aanvraag verwerkt worden.

Afwezigheid doorgeven

Wanneer u een aangevraagde dag toch niet nodig blijkt te hebben, dan kunt u deze dag via het ouderportaal afmelden. Flexibele opvang afgemeld tot 24.00 uur voorafgaand aan de opvang dag wordt weer bij uw flexibele tegoed opgeteld.
Meldt u de flexibele opvang later af, maar nog vóór 9.00 uur van de opvang dag,  dan ontvangt u een puntentegoed wegens afwezigheid.
Deze punten zijn 3 maanden geldig, zie ook de werkwijze puntensysteem .