Gasselternijveen – KDV De BerenBoot

Home » Kinderdagopvang » Locaties KDV » Gasselternijveen – KDV De BerenBoot

Wij zijn

In Gasselternijveen kunt u terecht bij De BerenBoot. De Berenboot is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 verticale groep 0-4 jaar en een peuterspeelgroep.
Het kinderdagverblijf is samen met de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang gevestigd in het nieuwe MFC “De Spil”. De pedagogisch medewerksters van De BerenBoot werken ook op de buitenschoolse opvang. Kinderen die doorstromen van het KDV naar de BSO zien daarom altijd een bekend gezicht.

De BerenBoot straalt intimiteit en vertrouwen uit. De betrokkenheid van ouders met de opvang is groot. Omdat we zo klein zijn is er ruim tijd voor de overdracht en om met ouders in gesprek te gaan hierdoor en ontstaat er al snel een goede band tussen ouders en pedagogisch medewerksters. De kinderen van De BerenBoot kunnen heerlijk buitenspelen op het grote plein.

Voor vroeg schoolse educatie (VVE)

De BerenBoot biedt de methode Piramide voor  voor-, en vroegschoolse educatie. Piramide is gericht op  ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen zodat zij met succes de basisschool kunnen volgen. De kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd door een combinatie van spelen, werken en leren. Ouders worden betrokken bij het programma door te stimuleren dat zij thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in het kinderdagverblijf heeft gedaan.

Ouderbetrokkenheid

In samenwerking met de scholen, peuterspeelzaal, bibliotheek en de gemeente Aa en Hunze nemen we deel aan het project Leesklik. Een project waarbij ouders worden betrokken bij de VVE thema’s op de groep. Wij hebben een boekencollectie voor ouder en kind. Ouders kunnen samen met hun kind een boekje lezen die aansluit op het thema van de maand. Zo werken we samen aan de taalontwikkeling en de betrokkenheid van ouders met hun kind op het kinderdagverblijf.

Contactgegevens

De BerenBoot, MFC “De Spil”, Ceresstraat 4, 9514 CA  Gasselternijveen
06- 20714380  berenboot@skidkinderopvang.nl
LRK-nummer: 565170326

Clustermanager: Hennie Klasens: h.klasens@skidkinderopvang.nlen plaatsingsmedewerker: Monique van der Veen: info@skidkinderopvang.nl

banner

 

Klik hier om naar de website van MFC De Spil te gaan