Oudercommissie Zuidlaren

Samenstelling van de oudercommissie

Als oudercommissie van KDV ’t Hobbelpaard en BSO De Buitelaar willen we ons graag aan je voorstellen. Wij zijn Els Dieleman, Marlies van Eerden, Roelie Drenth, Daniëlle Oldenbanning, Hilde Stegeman en Carla Arjaans. Via de oudercommissie zijn wij actief betrokken bij het wel en wee van KDV ’t Hobbelpaard en BSO De Buitelaar.

Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van kinderen en ouders. Wij komen gemiddeld 1x per 6 weken bij elkaar en overleggen dan samen met de clustermanager over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en als adviseur.

We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid, openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen.  Daarnaast steken we ook de handen uit de mouwen: we helpen waar nodig bij het organiseren van ouderavonden en bieden ondersteuning bij activiteiten zoals het zomerfeest.

Je kunt ons altijd mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van jullie kind kunnen waarborgen:

oc-zuidlaren@skidkinderopvang.nl.

 

OC Zuidlaren